header_postepy2017_05.PNG

 

PROGRAM NAUKOWY

XV Kurs „Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego u dzieci” w dniach 10 - 11 marca 2017 w Warszawie

organizowany przez Klinikę Neurologii Dziecięcej WUM
pod patronatem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

Organizatorzy zastrzegają prawo do nanoszenia zmian i uzupełnień w programie

Sala konferencyjna w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie,
ul. Żwirki i Wigury 63A
Sala zlokalizowana jest na poziomie "-1"

 

10 marca 2017 (piątek)

 

8.00 Rejestracja uczestników 


9.00 - 9.15 Prof. Sergiusz Jóźwiak - Otwarcie kursu

9.15 - 9.45 Prof. Marek Prost - Druzy tarczy nerwu wzrokowego a obrzęk tarczy - diagnostyka różnicowa

9.45 - 10.15 Dr n. med. Jolanta Strzelecka - Padaczka fotogenna – patogeneza, prewencja i leczenie

10.15 - 10.45 Prof. Sergiusz Jóźwiak - Co to są biomarkery epileptogenezy i po co nam one?

10.45 - 10.55 Prof. Barbara Steinborn - Nastolatka i padaczka, czyli jaki wybrać dla niej lek przeciwpadaczkowy


Przerwa na kawę i herbatę / wystawa firm farmaceutycznych


11.30 - 12.10 Prof. Barbara Steinborn - Kanabinoidy w leczeniu padaczki – aktualny stan wiedzy

12.10 - 12.40 Prof. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska - Zastosowanie aplikacji elektronicznych w opiece nad dzieckiem z padaczką

12.40 - 13.10 Prof. Marcin Roszkowski - Leczenie operacyjne padaczki u dzieci


Obiad


14.10 - 14.55 Prof. Katarzyna Kotulska - Nowe możliwości leczenia stwardnienia rozsianego u dzieci (wykład sponsorowany firmy Merck)

14.55 - 15.25 Dr n. med. Sławomir Barszcz - Najczęstsze wezwania do konsultacji neurochirurgicznej w szpitalu dziecięcym

15.25 - 15.55 Dr n. med. Tomasz Kmieć - Głęboka stymulacja mózgu w neurologii - wskazania i ograniczenia

15.55 - 16.15 Dr n. med. Małgorzata Bilska - Prezentacja przypadku

16.15 - 16.35 Dr Paweł Dryżałowski - Prezentacja przypadku

16.35 - 16.45 Prof. Sergiusz Jóźwiak - Podsumowanie i zakończenie pierwszego dnia kursu    


        
11 marca 2017 (sobota)

 

8.30 - 9.00 Dr Dariusz Kuczyński, Dr Agata Ulatowska - Stymulator nerwu błędnego w leczeniu padaczki lekoopornej

9.00 - 9.30 Prof. Sergiusz Jóźwiak - Aktualne zalecenia w zespole Sturge’a-Webera

9.30 - 10.00 Dr Agata Ulatowska - Prezentacja przypadku


Przerwa na kawę i herbatę   


10.30 - 11.15 Prof. Anna Kostera-Pruszczyk - Nowości w diagnostyce i leczeniu chorób nerwowo-mięśniowych

11.15 - 12.00 Dr n. med. Magdalena Dudzińska - Dieta w chorobach neurologicznych

12.00 - 12.30 Dr Anna Makulec - Zespół gratyfikacji - onanizm w okresie niemowlęcym i wczesnodziecięcym

12.30 - 13.15 Dr n. med. Katarzyna Popińska - Leczenie żywieniowe u dzieci z chorobami neurologicznymi

13.15 - 14.15 Prof. Sergiusz Jóźwiak - Kolokwium testowe

We wczesnych godzinach popołudniowych - wręczenie certyfikatów i zakończenie kursu